รวมเน็ต AIS รายเดือน

เน็ต ais 1 mbps 30 วัน เน็ต-ais-4-mbps-30-วัน
เน็ต-ais-6-mbps-30-วัน เน็ต-ais-300-mbps-30-วัน
โปรเน็ต AIS 3G internet Package 799 โปรเน็ต AIS 3G internet Package 1799
โปรเน็ต AIS 4G internet Package 488

รายละเอียด เน็ต AIS รายเดือน

300 บ./ เดือน (+vat7%=321 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 1 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
 • กด *777*7153*289616# แล้วโทรออก

500 บ./ เดือน (+vat7%=535 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 4 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
 • กด *777*7159*289616# แล้วโทรออก

550 บ./ เดือน (+vat7%=588.50 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 6 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
 • กด *777*7211*289616# แล้วโทรออก

1500 บ./ เดือน (+vat7%=1605 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 307,200 Kbps หรือ 300 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
 • กด *777*7156*289616# แล้วโทรออก

799 บ./เดือน (+vat7%= 854.93 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS 3G ได้ไม่อั้น**
 • ใช้ (3G) ความเร็วสูงสุดรวม = 12 GB 
 • (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด)
 • เมื่อใช้งาน Internet 3g จนครบกำหนด ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
 • กด*777*987*289616# แล้วโทรออก

1799 บ./เดือน (+vat7%= 1,924.93 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS 3G ได้ไม่อั้น***
 • ใช้ (3G) ความเร็วสูงสุดรวม  = 20 GB 
 • (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด)
 • เมื่อใช้งาน Internet 3g จนครบกำหนด ความเร็วจะลดเหลือ 256 Kbps
 • กด *777*449*289616# แล้วโทรออก

488 บ./1 เดือน (+vat7%= 522.16 บ.) 

 • 4G Internet ความเร็วสูง ใช้ความเร็วสูง 4G ได้ในปริมาณ 5 GB
 • (ฟรี Super AIS WiFi ไม่จำกัด)
 • ดูหนังผ่าน AIS Play ได้ 4 เรื่อง / สัปดาห์
 • กด *777*9030*289616# แล้วโทรออก

888 บ./1 เดือน(+vat7%= 905.16 บ.)

 • 4G Internet ความเร็วสูง ใช้ความเร็วสูง 4G ได้ในปริมาณ 14 GB
 • (ฟรี Super AIS WiFi ไม่จำกัด)
 • ดูหนังผ่าน AIS Play ได้ 4 เรื่อง / สัปดาห์
 • กด *777*9031*289616# แล้วโทรออก