เน็ต AIS 1 Mbps ไม่ลดความเร็ว

เน็ต ais 1 mbps 1 วัน เน็ต ais 1 mbps 7 วัน
เน็ต ais 1 mbps 30 วัน
ควรอ่าน :

  • ทุก package ไม่มีการลดความเร็ว ใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียด เน็ต AIS 1 Mbps ไม่ลดความเร็ว

19 บ./ 1 วัน (+vat7%= 20.33 บ.)

  • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 1 Mbps ตลอดทั้ง 1 วัน
  • กด *777*7224*289616# แล้วโทรออก

100 บ./ 7 วัน (+vat7%= 107 บ.)

  • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 1 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
  • กด *777*7003*289616# แล้วโทรออก

300 บ./ เดือน (+vat7%=321 บ.)

  • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 1 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
  • กด *777*7153*289616# แล้วโทรออก