เน็ต AIS 4 Mbps ไม่ลดความเร็ว

ควรอ่าน :

  • ทุก package ไม่มีการลดความเร็ว ใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียด เน็ต AIS 4 Mbps ไม่ลดความเร็ว

29 บ./ 1 วัน (+vat7%= 31.03 บ.)

  • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 4 Mbps ตลอดทั้ง 1 วัน
  • กด *777*620*289616# แล้วโทรออก

150 บ./ 7 วัน (+vat7%= 160.50 บ.)

  • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 4 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
  • กด *777*7154*289616# แล้วโทรออก

500 บ./ เดือน (+vat7%=535 บ.)

  • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 4 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
  • กด *777*7159*289616# แล้วโทรออก