เน็ต AIS 6 Mbps – 300 Mbps ไม่ลดความเร็ว

ควรอ่าน :

  • ทุก package ไม่มีการลดความเร็ว ใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียด เน็ต AIS 6 Mbps – 300 Mbps ไม่ลดความเร็ว

34 บ./ 1 วัน (+vat7%= 36.38 บ.)

  • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 6 Mbps ตลอดทั้ง 1 วัน
  • กด *777*7209*289616# แล้วโทรออก

189 บ./ 7 วัน (+vat7%= 202.23 บ.)

  • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 6 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
  • กด *777*7210*289616# แล้วโทรออก

550 บ./ เดือน (+vat7%=588.50 บ.)

  • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 6 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
  • กด *777*7211*289616# แล้วโทรออก

1500 บ./ เดือน (+vat7%=1605 บ.)

  • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 307,200 Kbps หรือ 300 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
  • กด *777*7156*289616# แล้วโทรออก