โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ ไม่อั้น

เน็ต ais 1 mbps 7 วัน เน็ต AIS 2 Mbps 7 วัน
เน็ต ais 4 mbps 7 วัน เน็ต ais 6 mbps 7 วัน
เน็ต AIS 10 Mbps 7 วัน
 • ทุก Package ไม่มีการลดความเร็ว

รายละเอียด โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์

120 บ./ 7 วัน (+vat7%= 128.40 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
 • กด *777*7138*289616# แล้วโทรออก

150 บ./ 7 วัน (+vat7%= 235.40 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 2 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
 • กด *777*9009*289616# แล้วโทรออก

220 บ./ 7 วัน (+vat7%= 288.50 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 4 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
 • กด *777*7154*289616# แล้วโทรออก

270 บ./ 7 วัน (+vat7%= 136.96 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 6 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
 • กด *777*7210*289616# แล้วโทรออก

330 บ./ 7 วัน (+vat7%= 136.96 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 10 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
 • กด *777*9011*289616# แล้วโทรออก
Facebook Comments