โปรเน็ต ais 2019

สาระสำคัญ : ทำไมเน็ต AIS ถึงหมด ทั้งที่บอกว่าเล่นได้ 3 วัน , 7 วัน , ยกเลิกโปรเน็ต ais เดิมเช็คค่าต่างๆ *700#

รวม โปรเน็ต AIS & 12call ไม่ลดความเร็ว !

เน็ต ais 1 mbps 1 วัน เน็ต ais 1 mbps 7 วัน
เน็ต ais 1 mbps 30 วัน

 

รายละเอียด โปรเน็ต ais 2019

———————————————————————————————-

เน็ต AIS 1 Mbps

19 บ./ 1 วัน (+vat7%= 20.33 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 1 Mbps ตลอดทั้ง 1 วัน
 • กด *777*7224*289616# แล้วโทรออก

99 บ./ 7 วัน (+vat7%= 105.93 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 1 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
 • กด *777*7138*289616# แล้วโทรออก

300 บ./ เดือน (+vat7%=321 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 1 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
 • กด *777*7153*289616# แล้วโทรออก

———————————————————————————————-

เน็ต AIS 4 Mbps

29 บ./ 1 วัน (+vat7%= 31.03 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 4 Mbps ตลอดทั้ง 1 วัน
 • กด *777*620*289616# แล้วโทรออก

150 บ./ 7 วัน (+vat7%= 160.50 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 4 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
 • กด *777*7154*289616# แล้วโทรออก

500 บ./ เดือน (+vat7%=535 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 4 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
 • กด *777*7159*289616# แล้วโทรออก

———————————————————————————————-

เน็ต AIS 6 Mbps – 300 Mbps

34 บ./ 1 วัน (+vat7%= 36.38 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 6 Mbps ตลอดทั้ง 1 วัน
 • กด *777*7209*289616# แล้วโทรออก

189 บ./ 7 วัน (+vat7%= 202.23 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 6 Mbps ตลอดทั้ง 7 วัน
 • กด *777*7210*289616# แล้วโทรออก

550 บ./ เดือน (+vat7%=588.50 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 1024 Kbps หรือ 6 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
 • กด *777*7211*289616# แล้วโทรออก

1500 บ./ เดือน (+vat7%=1605 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS แบบเต็ม Speed 307,200 Kbps หรือ 300 Mbps ตลอดทั้ง เดือน
 • กด *777*7156*289616# แล้วโทรออก