โปรเน็ต ais 3G Internet 2019

โปรเน็ต AIS 3G internet Package 399 โปรเน็ต AIS 3G internet Package 699
โปรเน็ต AIS 3G internet Package 799 โปรเน็ต AIS 3G internet Package 1799
ควรอ่าน :

 •  ทุก package มีการลดความเร็ว

รายละเอียด โปรเน็ต ais 3G Internet 2019

399 บ./เดือน (+vat7%= 426.93 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS 3G ได้ไม่อั้น*
 • ใช้ (3G) ความเร็วสูงสุดรวม = 3 GB
 • (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด)
 • เมื่อใช้งาน Internet 3g จนครบกำหนด ความเร็วจะลดเหลือ 64 Kbps
 • กด*777*985*289616# แล้วโทรออก

699 บ./เดือน (+vat7%= 747.93 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS 3G ได้ไม่อั้น**
 • ใช้ (3G) ความเร็วสูงสุดรวม = 6 GB 
 • (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด)
 • เมื่อใช้งาน Internet 3g จนครบกำหนด ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
 • กด*777*986*289616# แล้วโทรออก

799 บ./เดือน (+vat7%= 854.93 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS 3G ได้ไม่อั้น**
 • ใช้ (3G) ความเร็วสูงสุดรวม = 12 GB 
 • (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด)
 • เมื่อใช้งาน Internet 3g จนครบกำหนด ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
 • กด*777*987*289616# แล้วโทรออก

1799 บ./เดือน (+vat7%= 1,924.93 บ.)

 • เล่นเน็ต AIS 3G ได้ไม่อั้น***
 • ใช้ (3G) ความเร็วสูงสุดรวม  = 20 GB 
 • (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด)
 • เมื่อใช้งาน Internet 3g จนครบกำหนด ความเร็วจะลดเหลือ 256 Kbps
 • กด *777*449*289616# แล้วโทรออก