โอนเงิน ais และค่าต่างๆ

หมายเลขเดียว จัดการได้ทุกการใช้งาน *700#

รายการที่ทำได้ใน *700 และ *700# มีดังนี้

  1. โอนเงิน ais
  2. โอนเงินให้ด้วย <ให้เบอร์อื่นโอนให้>
  3. โอนวัน
  4. โทรกลับนะ <ขอให้เบอร์อื่นโทรกลับ>
  5. เติมให้นะ <ใช้บัตรเติมเงิน เติมให้เบอร์อื่น>
  6. เลือกรับภาษา
  7. Give2Gang ให้คุณเช็ตยอดเงิน , โอนเงิน , โอนวันให้เบอร์อื่นได้อัตโนมัติ
  8. เช็คแพ็กเกจคงเหลือ
Facebook Comments